0312 434 31 00 – 0312 434 36 00 ankara@ekremturizm.com

İkram Turizm Medine Otelleri

Al Eiman Royal

Royal Dyar

Hilton Medine

Al Haram Hotel

Shaza Kempinski

Aramas Otel

Leader Al Muna Kareem

Arac Medine

Al Eiman Taibah

Grand Mercure

Dar Al Iman Intercontinental

Oberoi